Några som jag  arbetet med  de senaste åren.

Enköpings kommun
Huddinge kommun
Käppalaförbundet
MSB-Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Norrvatten
Näringsdepartementet
SIPRI-Stockholm International Peace Research Institute
SIWI-Stockholm International Water Institute
Skolinspektionen
Skolverket
SLL-Stockholms läns landsting
Småa hus
Sophiahemmet högskola
Stockholm Parkering
Stockholm Vatten
Stockholms stad
Svensk Fjärrvärme
Svenskt Vatten
SKL-Sveriges kommuner och landsting
Tillväxtverket
Trafikverket